Εξυπηρέτηση Πολιτών / Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε αλλοδαπό υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Αίτηση χορήγησης άδειας εργασίας σε αλλοδαπό υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016
Διαδικασία χορήγησης άδειας εργασίας σε αλλοδαπό υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Σχετικό Υλικό


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αναζήτηση σε Ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, Διακηρύξεις-Προκηρύξεις, Γεωργικά Θέματα, Εξυπηρέτηση Πολιτών, Έργα