Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.111 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 21 Mar 2019 13:04:00 GMT Λήξη: 04/04/2019, Προϋπολογισμός: 6000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.110 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 21 Mar 2019 09:02:00 GMT Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου INTERREG MED - “ENERNETMOB ”» (CPV 79410000-1) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ με ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Λήξη: 15/04/2019, Προϋπολογισμός: 215970.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.109 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 20 Mar 2019 18:05:00 GMT Λήξη: 27/03/2019, Προϋπολογισμός: 550.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.108 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 20 Mar 2019 17:57:00 GMT
Λήξη: 26/03/2019, Προϋπολογισμός: 2000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.93 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 19 Mar 2019 17:35:00 GMT Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου INTERREG MED - “ENERNETMOB ”» (CPV 79410000-1)
Λήξη: 15/04/2019, Προϋπολογισμός: 215970.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.92 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 19 Mar 2019 12:25:00 GMT
Λήξη: 26/03/2019, Προϋπολογισμός: 5000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.87 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 15 Mar 2019 14:12:00 GMT Λήξη: 01/04/2019, Προϋπολογισμός: 63984.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.86 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 15 Mar 2019 12:27:00 GMT Λήξη: 02/04/2019, Προϋπολογισμός: 65000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.85 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 15 Mar 2019 12:24:00 GMT
Λήξη: 28/03/2019, Προϋπολογισμός: 73931.28€ ]]>
<![CDATA[ 2019.83 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 15 Mar 2019 11:44:00 GMT «Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Πύλης Τρικάλων», Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 80486

Λήξη: 28/03/2019, Προϋπολογισμός: 475000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.82 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 14 Mar 2019 14:29:00 GMT Ανακατασκευή στέγης και αποκατάσταση νοτίου κλίτους του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Κοκκινοπηλού


Λήξη: 12/04/2019, Προϋπολογισμός: 130000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.81 Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 14 Mar 2019 13:30:00 GMT Προκήρυξη πρόσληψης Κτηνιάτρου ορισμένου χρόνου (υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2019) στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Η Π.Ε. Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που εδρεύει στην Καρδίτσα.
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 16/3/2019 έως και 26/3/2019.
Αναλυτικές πληροφορίες στη συνημμένη Προκήρυξη και στα Παραρτήματα της (που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της).
Λήξη: 27/03/2019, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.80 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 14 Mar 2019 11:56:00 GMT Λήξη: 29/03/2019, Προϋπολογισμός: 70000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.79 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 12 Mar 2019 12:13:00 GMT Λήξη: 15/04/2019, Προϋπολογισμός: 400000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.78 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 07 Mar 2019 10:00:00 GMT Λήξη: 08/04/2019, Προϋπολογισμός: 329000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.77 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 06 Mar 2019 13:23:00 GMT Λήξη: 01/04/2019, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.69 Διάφορα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 04 Mar 2019 12:47:00 GMT α.α.συστήματος 80804
Λήξη: 05/04/2019, Προϋπολογισμός: 309133.64€ ]]>
<![CDATA[ 2019.66 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 27 Feb 2019 13:59:00 GMT
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό (ΕΣΗΔΗΣ 80465).
Λήξη: 26/03/2019, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.63 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 25 Feb 2019 13:10:00 GMT Λήξη: 27/03/2019, Προϋπολογισμός: 3476476.97€ ]]> <![CDATA[ 2019.61 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 25 Feb 2019 12:57:00 GMT Λήξη: 15/04/2019, Προϋπολογισμός: 250000.00€ ]]>