Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.322 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 16 Nov 2018 12:55:00 GMT Λήξη: 10/12/2018, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.321 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Nov 2018 14:05:00 GMT Λήξη: 21/11/2018, Προϋπολογισμός: 15177.38€ ]]> <![CDATA[ 2018.320 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Nov 2018 13:11:00 GMT ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την προμήθεια του έργου

Λήξη: 23/11/2018, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.319 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Nov 2018 11:44:00 GMT «Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις» που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Ζαγοράς από 1 έως 25 Δεκεμβρίου 2018.
Λήξη: 19/11/2018, Προϋπολογισμός: 1000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.318 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 15 Nov 2018 10:07:00 GMT ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 21-22-23 ΜΑΙΟΥ 2016»
Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού είναι αναρτημένα στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ: 78167)
Λήξη: 11/12/2018, Προϋπολογισμός: 140000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.317 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 14 Nov 2018 11:44:00 GMT Λήξη: 19/11/2018, Προϋπολογισμός: 2300.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.316 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 14 Nov 2018 11:41:00 GMT Λήξη: 19/11/2018, Προϋπολογισμός: 300.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.315 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 12 Nov 2018 13:51:00 GMT Λήξη: 12/12/2018, Προϋπολογισμός: 3330000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.314 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 09 Nov 2018 13:50:00 GMT α.α. συστήματος : 78142
Λήξη: 29/11/2018, Προϋπολογισμός: 2000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.313 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 09 Nov 2018 13:20:00 GMT ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του εργου

«αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί - άρση καταπτώσεων Π.Ε. Λάρισας »
ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «ρομηθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2018 »


Λήξη: 23/11/2018, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.311 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Nov 2018 14:11:00 GMT Άμεσες αποκαταστάσεις βατότητας από τις θεομηνίες στο Πολυδένδρι στην Σκήτη και στην παραλιακή οδό καθώς και άμεσος καθαρισμός στα ρέματα Ομολίου και Στομίου.
Λήξη: 20/11/2018, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.310 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Nov 2018 12:17:00 GMT Λήξη: 20/11/2018, Προϋπολογισμός: 62000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.309 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 07 Nov 2018 09:46:00 GMT Λήξη: 03/12/2018, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.308 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 05 Nov 2018 17:11:00 GMT Α/Α διαγωνισμού: 66163.
Τα απαραίτητα συνημμένα αρχεία διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ.

Λήξη: 03/12/2018, Προϋπολογισμός: 330000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.307 Διάφορα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 30 Oct 2018 14:19:00 GMT α.α. 77760
Λήξη: 29/11/2018, Προϋπολογισμός: 179671.25€ ]]>
<![CDATA[ 2018.306 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 29 Oct 2018 13:04:00 GMT Λήξη: 22/11/2018, Προϋπολογισμός: 1700000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.305 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 25 Oct 2018 13:49:00 GMT Αξιοποίηση γεώτρησης στην περιοχή Σκάλα Ροδιάς
Λήξη: 22/11/2018, Προϋπολογισμός: 230000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.304 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 23 Oct 2018 13:54:00 GMT Λήξη: 04/12/2018, Προϋπολογισμός: 120000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.299 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Oct 2018 14:10:00 GMT Λήξη: 21/11/2018, Προϋπολογισμός: 270000.00€ ]]>