Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.332 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 17:27:00 GMT Λήξη: 22/07/2019, Προϋπολογισμός: 900.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.331 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 15:05:00 GMT Αποκατάσταση – Επισκευές Κτιρίου Κτηνιατρείου Πύλης
Λήξη: 30/07/2019, Προϋπολογισμός: 24000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.330 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 14:18:00 GMT Λήξη: 30/07/2019, Προϋπολογισμός: 2450.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.329 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 10:56:00 GMT Λήξη: 03/09/2019, Προϋπολογισμός: 74000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.328 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 10:54:00 GMT Λήξη: 29/08/2019, Προϋπολογισμός: 20000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.327 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 10:51:00 GMT Λήξη: 22/08/2019, Προϋπολογισμός: 40000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.326 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 09:46:00 GMT προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου 26 υπηρετούντων υπαλλήλων στο Μηχανικό Εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Λήξη: 24/07/2019, Προϋπολογισμός: 7000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.325 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 19 Jul 2019 08:43:00 GMT Λήξη: 02/09/2019, Προϋπολογισμός: 898704.05€ ]]> <![CDATA[ 2019.324 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 18 Jul 2019 11:53:00 GMT Aνάδειξη αναδόχων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των Υπηρεσιών των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων, των Δ/νσεων Πρωτ/θμιας, Δευτ/θμιας Εκπ/σης & Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. διάρκειας ενός έτους.

Λήξη: 29/07/2019, Προϋπολογισμός: 69600.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.323 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 18 Jul 2019 10:51:00 GMT Διακήρυξη έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ» υποέργο 2 «αντικατάσταση - τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας καικάθετης σήμανσης για την αποκατάσταση της ασφάλειας του οδικού δικτύου Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΩΝ 2019 – 2020», Προϋπολογισμού: 700.000,00€
Λήξη: 05/08/2019, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.316 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 15 Jul 2019 11:27:00 GMT Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας" και η 1983/15-4-2019 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε εξωτερικό συνεργάτη».
Λήξη: 24/07/2019, Προϋπολογισμός: 4116.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.315 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 09 Jul 2019 12:49:00 GMT : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » νέο υπέργο 9 «αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί - άρση καταπτώσεων Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019-2020 νοτιος τομέας »
Λήξη: 12/08/2019, Προϋπολογισμός: 315000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.314 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 09 Jul 2019 12:38:00 GMT : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ » νέο υποέργο «αποκατάσταση βατότητας - αποχιονισμοί - άρση καταπτώσεων Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 2019 – 2020 βόρειος τομέας »
Λήξη: 12/08/2019, Προϋπολογισμός: 315000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.311 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 05 Jul 2019 10:29:00 GMT Λήξη: 06/08/2019, Προϋπολογισμός: 1800000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.275 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 18 Jun 2019 08:23:00 GMT -
(Τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν στο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 75377)
Λήξη: 30/07/2019, Προϋπολογισμός: 800000.00€ ]]>