Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.172 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Jun 2018 14:40:00 GMT Λήξη: 02/07/2018, Προϋπολογισμός: 69440.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.171 Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Jun 2018 08:38:00 GMT Λήξη: 27/06/2018, Προϋπολογισμός: 10000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.170 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Jun 2018 08:20:00 GMT Λήξη: 25/06/2018, Προϋπολογισμός: 3400.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.169 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 13 Jun 2018 09:43:00 GMT Λήξη: 28/06/2018, Προϋπολογισμός: 74390.77€ ]]> <![CDATA[ 2018.165 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 12 Jun 2018 10:32:00 GMT α.α. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 74087
Λήξη: 29/06/2018, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.164 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 11 Jun 2018 11:33:00 GMT Λήξη: 26/06/2018, Προϋπολογισμός: 39893.78€ ]]> <![CDATA[ 2018.161 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 08 Jun 2018 10:15:00 GMT ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡ.ΠΡΟΣ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ,
Λήξη: 25/06/2018, Προϋπολογισμός: 60000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.156 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 05 Jun 2018 13:51:00 GMT α.α. συστήματος 73881
Λήξη: 26/06/2018, Προϋπολογισμός: 1000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.153 Μίσθωση Ακινήτων, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 04 Jun 2018 10:31:00 GMT Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την παραχώρηση κατά χρήση με τίμημα ακινήτου έκτασης 484,90 τ.μ., (που αποτελεί διαιρετό τμήμα του υπ’ αριθμ. 176 τεμαχίου συνολικής έκτασης 170.860,00 τ.μ. της Οριστικής Διανομής Πύργου Κιερίου, έτους 1932, με αρίθμηση 176_14 όπως αυτό απεικονίζεται στο θεωρημένο τοπογραφικό διάγραμμα του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Καρδίτσας και όπως αναρτήθηκε στην κεντρική σελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.), του οποίου η διαχείριση ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ασκείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σκοπό την αδειοδότηση αγροτικής αποθήκης.

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π. Ε. Καρδίτσας (1ος όροφος, γραφείο 23), θα είναι φανερή και προφορική σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4061/2012 και διενεργείται από την Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της Π. Ε. Καρδίτσας, την 6η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης την 11:00 π.μ. και λήξη 11:30 π.μ..

Λήξη: 06/07/2018, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.152 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 01 Jun 2018 12:57:00 GMT Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 71384
Λήξη: 26/06/2018, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.150 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 31 May 2018 14:55:00 GMT Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, Νέα Αθλητικά Κέντρα, Αθλητικοί Χώροι Σχολείων κλπ 2018 (Υποέργο 92)
Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 68944

Λήξη: 21/06/2018, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.129 Μίσθωση Ακινήτων, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 16 May 2018 13:22:00 GMT Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτων – δύο τεμαχίων διανομής έτους 1927 του αγροκτήματος Νίκαιας (Νεμπεγλέρ) ΠΕ Λάρισας »
Λήξη: 29/06/2018, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>