Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.364 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 27 Dec 2018 12:10:00 GMT Λήξη: 28/01/2019, Προϋπολογισμός: 1460000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.20 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 15 Jan 2019 14:37:00 GMT Λήξη: 05/02/2019, Προϋπολογισμός: 60000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.19 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 15 Jan 2019 13:40:00 GMT Λήξη: 21/02/2019, Προϋπολογισμός: 5000000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.18 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 15 Jan 2019 12:01:00 GMT Λήξη: 28/01/2019, Προϋπολογισμός: 250000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.17 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:44:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για χημικές τουαλέτες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 4200.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.16 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:43:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για τη δημιουργία εξέδρας για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 16700.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.15 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:42:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για την δημιουργία μεταλλίων, κυπέλλων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 3600.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.14 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:40:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για αγορά αναμνηστικών δώρων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 7200.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.13 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:39:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για την δημιουργία έντυπου υλικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 24700.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.12 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:38:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για μεταφορά ατόμων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 22000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.11 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:37:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για την φιλοξενία ατόμων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 24700.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.10 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:35:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για σκέπαστρα, στέγαστρα – τέντα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 10550.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.9 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:34:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για την ενοικίαση ηχητικής κάλυψης για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 24787.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.8 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:31:00 GMT Για την υποβολή προσφορών για την ενοικίαση τραπεζοκαθισμάτων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Περιφέρειας Θεσσαλίας- Π.Ε.Λάρισας 2019.
Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 24787.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.7 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 16:28:00 GMT Προσφορά για την δημιουργία έντυπου υλικού – φιλοξενία ατόμων με πρωινό- και ηχητικής κάλυψης για τις ημερίδες και τα συνέδρια της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε.Λάρισας 2019.

Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 9760.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.6 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 14 Jan 2019 10:51:00 GMT Λήξη: 11/02/2019, Προϋπολογισμός: 460000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.5 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 10 Jan 2019 13:37:00 GMT Λήξη: 25/01/2019, Προϋπολογισμός: 300000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.3 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 09 Jan 2019 09:54:00 GMT Υποστήριξης του έργου INTERREG MED - “ENERNETMOB
Λήξη: 25/01/2019, Προϋπολογισμός: 215970.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.2 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 08 Jan 2019 13:23:00 GMT Λήξη: 21/01/2019, Προϋπολογισμός: 62000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.1 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 07 Jan 2019 10:50:00 GMT Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 77392
Λήξη: 04/02/2019, Προϋπολογισμός: 2600000.00€ ]]>