Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2020.19 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Jan 2020 10:13:00 GMT Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων σε παραποτάμιες θέσεις του Εννιπέα ποταμού περιοχής Φαρσάλων, χρήση 2020
Λήξη: 17/02/2020, Προϋπολογισμός: 100000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.18 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Jan 2020 10:06:00 GMT «Κατασκευή πρόχειρων φραγμάτων στον ποταμό Πηνειό στις θέσεις 5oυ Αντλιοστασίου – Ομολίου – Παλαιοπύργου, χρηση 2020»

Λήξη: 10/02/2020, Προϋπολογισμός: 248000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.17 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 Jan 2020 08:46:00 GMT Λήξη: 11/02/2020, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.16 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 16 Jan 2020 11:30:00 GMT Λήξη: 20/01/2020, Προϋπολογισμός: 22000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.15 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 16 Jan 2020 08:06:00 GMT «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην Επ.Ο. 6 - Τμήμα Σαραντάπορο - Νεράιδα» (ΕΣΗΔΗΣ 87468)
Λήξη: 11/02/2020, Προϋπολογισμός: 981500.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.14 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 15 Jan 2020 14:11:00 GMT Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την προμήθεια πλακετών της εκδήλωσης Τουρνουά Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Μαγνησίας που θα πραγματοποιηθεί στον Βόλο από 31 Ιανουαρίου έως 02 Φεβρουαρίου 2020.Λήξη: 20/01/2020, Προϋπολογισμός: 750.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.13 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 14 Jan 2020 14:40:00 GMT «Προμήθεια Θραυστού Υλικού Οδοστρωσίας 3Α 2020» (Π.Ε. Τρικάλων)
Λήξη: 28/01/2020, Προϋπολογισμός: 74400.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.12 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 14 Jan 2020 10:17:00 GMT Λήξη: 03/02/2020, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.11 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 13 Jan 2020 12:33:00 GMT Λήξη: 10/02/2020, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]> <![CDATA[ 2020.10 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 09 Jan 2020 11:35:00 GMT Α.Α. Συστήματος 87004
Λήξη: 10/02/2020, Προϋπολογισμός: 1000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.448 Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 11 Dec 2019 11:18:00 GMT Λήξη: 31/12/2020, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.443 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 05 Dec 2019 13:30:00 GMT Τρικάλων έως Ε.Ο. Τρικάλων. Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 86789
Λήξη: 20/01/2020, Προϋπολογισμός: 998840.87€ ]]>