Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.286 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 24 Sep 2018 10:48:00 GMT Λήξη: 28/09/2018, Προϋπολογισμός: 793.60€ ]]> <![CDATA[ 2018.285 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 24 Sep 2018 10:45:00 GMT Λήξη: 28/09/2018, Προϋπολογισμός: 6820.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.284 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 24 Sep 2018 09:56:00 GMT Λήξη: 09/10/2018, Προϋπολογισμός: 20161.29€ ]]> <![CDATA[ 2018.283 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 24 Sep 2018 09:52:00 GMT Λήξη: 08/10/2018, Προϋπολογισμός: 40000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.282 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 21 Sep 2018 15:01:00 GMT Αποκατάσταση της «Κίτρινης Αποθήκης» για την Εγκατάσταση και Ανάπτυξη της «TECHNOPOLIS IAΣΩΝ» INNOVATION HOT SPOT επιχειρηματικής καινοτομίας Τεχνολογίας και Διεπιστημονικής Έρευνας
α.α. συστήματος 76674

Λήξη: 25/10/2018, Προϋπολογισμός: 10500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.281 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 21 Sep 2018 14:32:00 GMT Λήξη: 26/09/2018, Προϋπολογισμός: 15000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.280 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 20 Sep 2018 10:04:00 GMT Λήξη: 23/10/2018, Προϋπολογισμός: 350000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.279 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 19 Sep 2018 15:04:00 GMT Ηλεκτρονικός τακτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για "Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών εγγράφων και δεμάτων και επιστολικού ταχυδρομείου για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Λάρισας για δύο έτη".
Λήξη: 11/10/2018, Προϋπολογισμός: 111972.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.274 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 17 Sep 2018 13:07:00 GMT Λήξη: 04/10/2018, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.273 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 17 Sep 2018 12:56:00 GMT Λήξη: 11/10/2018, Προϋπολογισμός: 150000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.272 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 17 Sep 2018 12:45:00 GMT Λήξη: 04/10/2018, Προϋπολογισμός: 1950000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.271 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 14 Sep 2018 15:09:00 GMT Λήξη: 28/09/2018, Προϋπολογισμός: 29000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.270 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 13 Sep 2018 12:29:00 GMT Λήξη: 28/09/2018, Προϋπολογισμός: 29000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.268 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 07 Sep 2018 14:03:00 GMT Λήξη: 09/10/2018, Προϋπολογισμός: 10000000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.267 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 05 Sep 2018 11:13:00 GMT Λήξη: 28/09/2018, Προϋπολογισμός: 240000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.266 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 05 Sep 2018 10:41:00 GMT Λήξη: 25/09/2018, Προϋπολογισμός: 148800.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.264 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 31 Aug 2018 12:45:00 GMT Λήξη: 09/10/2018, Προϋπολογισμός: 1300000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.252 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 09 Aug 2018 13:35:00 GMT Λήξη: 25/09/2018, Προϋπολογισμός: 244500.00€ ]]>