Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2020.97 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 01 Apr 2020 15:36:00 GMT Λήξη: 23/04/2020, Προϋπολογισμός: 1767768.80€ ]]> <![CDATA[ 2020.96 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 01 Apr 2020 13:35:00 GMT Πρόσκληση σε υποψηφίους αναδόχους παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για ένα <1> έτος.
Λήξη: 08/04/2020, Προϋπολογισμός: 14000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.95 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 27 Mar 2020 11:58:00 GMT Συντήρηση Επαρχιακής Οδού (10) τμήμα Πυργετός - Ραψάνη
(Δ. Τεμπών) Π.Ε. Λάρισας από θεομηνία.

Λήξη: 10/04/2020, Προϋπολογισμός: 800000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.94 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 20 Mar 2020 12:37:00 GMT απο Περιφερειακή Τρικάλων εως Γέφυρας Καραβόπορου». Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:88008
Λήξη: 27/04/2020, Προϋπολογισμός: 22240000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.80 Μίσθωση Ακινήτων, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 05 Mar 2020 13:01:00 GMT Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτων – τριών τεμαχίων διανομής έτους 1961 του συνοικισμού Χαλκιάδων ΠΕ Λάρισας »

Λήξη: 09/04/2020, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.79 Μίσθωση Ακινήτων, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 05 Mar 2020 12:54:00 GMT Δημοπρασία για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου – ενός τεμαχίου αναδασμού έτους 1983 του αγροκτήματος Ναμάτων ΠΕ Λάρισας »
Λήξη: 09/04/2020, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]>
<![CDATA[ 2020.66 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 24 Feb 2020 13:45:00 GMT Λήξη: 07/04/2020, Προϋπολογισμός: 349928.02€ ]]> <![CDATA[ 2020.65 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 21 Feb 2020 14:15:00 GMT Λήξη: 06/04/2020, Προϋπολογισμός: 648930.29€ ]]> <![CDATA[ 2019.448 Διάφορα, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 11 Dec 2019 11:18:00 GMT Λήξη: 31/12/2020, Προϋπολογισμός: 500000.00€ ]]>