Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.238 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 24 May 2019 10:16:00 GMT Λήξη: 04/06/2019, Προϋπολογισμός: 23000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.237 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 24 May 2019 09:39:00 GMT Λήξη: 04/06/2019, Προϋπολογισμός: 23000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.236 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 23 May 2019 12:26:00 GMT Αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα εντός του μηνός Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου του έτους 2019 στα έργα επαναδημιουργίας λίμνης Κάρλας.
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:82952

Λήξη: 14/06/2019, Προϋπολογισμός: 2000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.234 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 22 May 2019 12:12:00 GMT Λήξη: 27/05/2019, Προϋπολογισμός: 4000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.227 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 May 2019 11:39:00 GMT ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ¨εργασίες - προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και του αντιπλημμυρικού δικτύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. Λάρισας ΥΠΟΕΡΓΟ 8: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 -2020 »Α.Μ.: 2018ΕΠ51700004 ΣΑΕΠ 517.

Λήξη: 03/06/2019, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.226 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 17 May 2019 11:26:00 GMT ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ : εργασίες - προμήθειες για τις ανάγκες του οδικού και του αντιπλημμυρικού δικύου και λοιπών εγκαταστάσεων Π.Ε. λαρισας ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2019»Α.Μ.: 2018ΕΠ51700004 ΣΑΕΠ 517

Λήξη: 03/06/2019, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.224 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 10 May 2019 12:58:00 GMT Λήξη: 18/06/2019, Προϋπολογισμός: 324700.40€ ]]>