Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2019.431 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Nov 2019 11:40:00 GMT Λήξη: 25/11/2019, Προϋπολογισμός: 2500.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.430 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 18 Nov 2019 09:11:00 GMT «Αναβάθμιση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Κέντρου Υγείας Καλαμπάκας Τρικάλων», Αριθμός Συστήματος ΕΣΥΔΗΣ: 86330

Λήξη: 29/11/2019, Προϋπολογισμός: 317000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.428 Τεχνικά Έργα, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 13 Nov 2019 11:30:00 GMT Μεταφορά Νερού-Υδρομαστεύσιες-Επιδιόρθωση Κατασκευή Ποτίστρων Κτηνοτροφικών Ζώων Δήμου Καλαμπάκας
Λήξη: 26/11/2019, Προϋπολογισμός: 60000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.426 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 12 Nov 2019 12:04:00 GMT Λήξη: 28/11/2019, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.425 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 11 Nov 2019 13:40:00 GMT Λήξη: 16/12/2019, Προϋπολογισμός: 32350000.00€ ]]> <![CDATA[ 2019.419 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Fri, 25 Oct 2019 11:08:00 GMT (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 14+405,76) : Κατασκευή οδικού τμήματος από χ.θ. 0+000
έως Χ.Θ. 12+100» Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 86101
Λήξη: 09/12/2019, Προϋπολογισμός: 15000000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2019.415 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 24 Oct 2019 11:27:00 GMT Λήξη: 02/12/2019, Προϋπολογισμός: 23450000.00€ ]]>