Περιφέρεια Θεσσαλίας - Ανοιχτές Διακηρύξεις http://www.thessaly.gov.gr Διαδικτυακή πύλη Περιφέρειας Θεσσαλίας <![CDATA[ 2018.223 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 19 Jul 2018 14:37:00 GMT θερινής περιόδου 24 υπηρετούντων υπαλλήλων στο Μηχανικό Εξοπλισμό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Λήξη: 26/07/2018, Προϋπολογισμός: 5000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.222 Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 18 Jul 2018 14:32:00 GMT Λήξη: 30/07/2018, Προϋπολογισμός: 69000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.217 Τεχνικά Έργα, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 18 Jul 2018 12:49:00 GMT Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 74502

Λήξη: 27/08/2018, Προϋπολογισμός: 11500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.214 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 17 Jul 2018 14:51:00 GMT α/α συστήματος : 75134
Λήξη: 04/09/2018, Προϋπολογισμός: 1500000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.213 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 17 Jul 2018 09:15:00 GMT Λήξη: 20/08/2018, Προϋπολογισμός: 200000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.212 Πρόσληψη Προσωπικού, Πρόσκληση Ενδιαφέροντος ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 17 Jul 2018 08:23:00 GMT Λήξη: 27/07/2018, Προϋπολογισμός: 0.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.208 Τεχνικά Έργα, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 16 Jul 2018 09:50:00 GMT Επικαιροποίηση της μελέτης «Κατασκευή υπολειπόμενων έργων μεταφοράς και διανομής νερού λίμνης Κάρλας, Α΄ φάση»
Λήξη: 30/07/2018, Προϋπολογισμός: 73807.34€ ]]>
<![CDATA[ 2018.204 Προμήθεια Εξοπλισμού / Υπηρεσιών Πληροφορικής, Πρόχειρος Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 12 Jul 2018 18:00:00 GMT ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής για το έργο BALKAN MED-WETMAINAREAS, προϋπ 4.699,60€ (συμπερ. ΦΠΑ).
Λήξη: 31/07/2018, Προϋπολογισμός: 4699.60€ ]]>
<![CDATA[ 2018.203 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 12 Jul 2018 13:42:00 GMT Λήξη: 10/09/2018, Προϋπολογισμός: 243500.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.193 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 11 Jul 2018 12:06:00 GMT Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Άμεσες αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας διεύθυνσης τεχνικών έργων Π. Ε. Λάρισας μετά την θεομηνία που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 15/11/2017 μεχρι 17/11/2017 ¨ Νέο υποέργο 8: : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΚΑΤΩ ΑΙΓΑΝΗΣ – ΡΕΝΤΑΣ - ΠΑΛΙΓΙΑΝΝΗ – ΡΙΖΑΚΑΙΝΑ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ» Προϋπολογισμού: 800.000,00€
Λήξη: 07/08/2018, Προϋπολογισμός: 800000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.192 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 11 Jul 2018 11:59:00 GMT Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Άμεσες αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας διεύθυνσης τεχνικών έργων Π. Ε. Λάρισας μετά την θεομηνία που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 15/11/2017 μεχρι 17/11/2017 ¨ Νέο υποέργο 9: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ – ΡΑΨΑΝΗΣ – ΚΡΑΝΙΑΣ – (ΡΕΜΑ ΔΕΣΗΣ) – ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ (ΡΕΜΑ ΠΑΛΙΟΠΟΤΑΜΟΥ )» Προϋπολογισμού: 700.000,00€
Λήξη: 31/07/2018, Προϋπολογισμός: 700000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.191 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 11 Jul 2018 11:52:00 GMT Προκήρυξη διαγωνισμού του έργου «Άμεσες αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας διεύθυνσης τεχνικών έργων Π. Ε. Λάρισας μετά την θεομηνία που έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα 15/11/2017 μεχρι 17/11/2017 ¨ Νέο υποέργο 10 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ , ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ , ΓΟΝΝΩΝ , ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ¨»Προϋπολογισμού: 550.000,00 €
Λήξη: 24/07/2018, Προϋπολογισμός: 550000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.190 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 10 Jul 2018 13:22:00 GMT Λήξη: 21/08/2018, Προϋπολογισμός: 1690000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.189 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 10 Jul 2018 12:23:00 GMT Λήξη: 26/07/2018, Προϋπολογισμός: 45303.40€ ]]> <![CDATA[ 2018.188 Προμήθεια Υλικών / Υπηρεσιών, Συνοπτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Mon, 09 Jul 2018 15:21:00 GMT ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Improving the conservation effectiveness of wetlands-WetMainAreas
Λήξη: 23/07/2018, Προϋπολογισμός: 74177.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.185 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Thu, 05 Jul 2018 09:35:00 GMT Αποκατάσταση επαρχιακής οδού :κάτω Αιγάνη-άνω αιγάνη (Δ. ΤΕΜΠΩΝ) από θεομηνία (κωδικός εσηδης 73677)
Λήξη: 28/08/2018, Προϋπολογισμός: 600000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.183 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 03 Jul 2018 15:04:00 GMT Λήξη: 24/07/2018, Προϋπολογισμός: 820000.00€ ]]> <![CDATA[ 2018.175 Τεχνικά Έργα, Τακτικός Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Wed, 20 Jun 2018 16:21:00 GMT Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού – Σηματοδοτών Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λάρισας, Έτους 2018
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 74494

Λήξη: 30/07/2018, Προϋπολογισμός: 180000.00€ ]]>
<![CDATA[ 2018.173 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, Τακτικός-Διεθνής Διαγωνισμός ]]> Περιφέρεια Θεσσαλίας Tue, 19 Jun 2018 15:36:00 GMT «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης για την κατασκευή και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και της επέκτασης ΧΥΤΥ Π.Ε. Λάρισας»
Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 71103

Λήξη: 24/07/2018, Προϋπολογισμός: 714992.18€ ]]>