Πολιτιστική Εκδήλωση Κοκκινόγης

26/6/2019
[Πολιτιστική]
Διεξαγωγή: Κικκονόγη
Ημερομηνία: 13/7/2019
Πολιτιστική Εκδήλωση στην πλατεία Κοκκινόγης Ελασσόνας, το Σάββατο 13 Ιουλίου 2019 και ώρα 21:30