Καλώς Αναταμωθήκαμε

11/7/2019
[Πολιτιστική]
Διεξαγωγή: Φάρσαλα
Ημερομηνία: 18/7/2019
"Καλώς Ανταμωθήκαμε" Πέμπτη 18 Ιούλιου 2019, ώρα έναρξης 21:00, Πλατεία Μικρασιατών, Φάρσαλα