Ρήγα Βελεστινλή, Χάρτα της Ελλάδος

9/10/2019
[Πολιτιστική]
Διεξαγωγή: Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας & 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας
Ημερομηνία: 10 και 11 Οκτωβρίου 2019
Ρήγα Βελεστινλή, Χάρτα της Ελλάδος
Η Εποχή, ο Χάρτης, Η Επανάσταση

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 19:00, Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας
Διάλεξη, Συναυλία, Έκθεση

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας
Εκπαιδευτικά Προγράμματα