Παρουσίαση δράσεων της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2020

21/1/2020
[Τουριστική]
Διεξαγωγή: Λάρισα
Ημερομηνία: 23/1/2020
Παρουσίαση δράσεων της τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας του έτους 2020