Κατασκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 1.500.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Φωτογραφικό υλικό