Κατασκευή Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 1.175.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατασκευή Και Πλήρης Αποπεράτωση Του Κτιρίου Του Διδακτηρίου Του Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας Σε Οικόπεδο Εμβαδού 16.990,00μ2 που Βρίσκεται Δ.Δ Σωτήρας Του Δήμου Τρικκαίων.
Το Κτίριο είναι ισόγειο εμβαδού 1.209,33 Μ2 και περιλαμβάνει 10 αίθουσες διδασκαλίας – Εργαστηριών Και 1 Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων, γραφεία Διοίκησης, Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο, Κυλικείο, βοηθητικούς Χώρους (Λεβητοστάσιο, Χώρους Υγιεινής).
Η προσπέλαση στο κτίριο γίνεται από δυο εισόδους ενώ υπάρχουν ακόμη 2 βοηθητικές έξοδοι στο πέρας Των Διαδρόμων. Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Εμβαδού 160μ2 μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα από το υπόλοιπο κτίριο. Ο φέρων Οργανισμός θα γίνει
από οπλισμένο σκυρόδεμα και με τοίχους πλήρωσης από τούβλα,
ενώ η επικάλυψη του Κτιρίου αυτού θα γίνει με κεραμοσκεπή.

Παραδοτέα Πράξης:
Ισόγειο Κτίριο Διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Σωτήρας Εμβαδού
1.209,33 Μ2 Με 11 Συνολικά Αίθουσες Διδασκαλίας. Σύνδεση Αυτού Με
ΔΕΗ, ΔΕΥΑΤ και ΟΤΕ .
Φωτογραφικό υλικό