Ανέγερση 15ου Γυμνασίου – 15ου Λυκείου Λάρισας, mis328166, 2011ΕΠ00680003

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 1.756.283,66€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος αποτελούμενου από υπόγειο, ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο συνολικού εμβαδού 4840,14τμ
Φωτογραφικό υλικό