Κατασκευή Δεξαμενών Υδρευσης και Αγωγος Μεταφορας Νερου στο Δ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ, mis270935, 2010ΕΠ00680004

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 956.650,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 200Μ3, 2 ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 100Μ3 ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 8150M ΠΕΡΙΠΟΥ.
Φωτογραφικό υλικό