Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας-αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 14.800.000,00€
ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Ολοκληρώνουμε ένα έργο το οποίο λόγω έλλειψης χρηματοδότησης είχε σταματήσει. Πρόκειται για σημαντική αθλητική υποδομή που θα δώσει μεγάλη ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του στην περιοχή.
Φωτογραφικό υλικό