Προσθήκες Εγκαταστάσεων Τμήματος Κτηνιατρικής στην Καρδίτσα

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.693.710,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αποτελεί προστιθέμενη αξία για τον τόπο μας και πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα και με την υπάρχουσα δομή του, για να μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση. Στηρίζουμε έμπρακτα το τμήμα Κτηνιατρικής δημιουργώντας 2 νέα κτίρια συνολικού εμβαδού 686,26 τ.μ.
Φωτογραφικό υλικό