Ανέγερση 1ου Λυκείου Καρδίτσας

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 4.870.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Με το σχολείο αυτό λύθηκε το κτιριακό πρόβλημα, που υπήρχε στην περιοχή. Δημιουργήθηκε μια σύγχρονη τριώροφη σχολική υποδομή συνολικής επιφάνειας 3.350 τ.μ. με 28 συνολικά αίθουσες διδασκαλίας, που δημιουργεί προϋποθέσεις αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου και της δημόσιας παιδείας.

Φωτογραφικό υλικό