1ο Νηπιαγωγείο Αγριάς & Προσθήκη 12ου Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 809.174,65€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Η πράξη αφορούσε στην κατασκευή νέων κτιρίων για τα νηπιαγωγεία Αγριάς (1ο) και Ν. Ιωνίας (12ο). Πρόκειται για ακόμη ένα έργο που δημιουργεί προϋποθέσεις αναβάθμισης του δημόσιου σχολείου, ένα έργο για τα παιδιά που αποτελούν το οξυγόνο της ζωής και τους φορείς νέων ιδεών.
Φωτογραφικό υλικό