Νηπιαγωγείο Αγίου Στεφάνου Δήμου Βόλου

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 307.284,64€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το Νηπιαγωγείο ανεγέρθη στον οικισμό Αγίου Στεφάνου του Δήμου Βόλου για την εξυπηρέτηση των οικογενειών της περιοχής και περιλάμβανε: 2 αίθουσες διδασκαλίας, 1 γραφείο διδασκόντων, εστιατόριο, βοηθητικούς χώρους, διαμόρφωση αύλειου χώρου.

Φωτογραφικό υλικό