Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών, mis373490, 2012ΕΠ00680017

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 2.200.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Παραδόθηκε ένα σύγχρονο σχολείο 10 αιθουσών, με βοηθητικούς χώρους, όπως γραφεία των διδασκόντων, αλλά και ένας πολυχώρος για εκδηλώσεις κ.α.. Τα Καλά Νερά είχαν ανάγκη ένα τέτοιο σύγχρονο σχολείο αρμονικά ενταγμένο στο οικιστικό παραδοσιακό γνώρισμα της περιοχής.
Φωτογραφικό υλικό