Ανέγερση 2ου - 15ου - 31ου - 36ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας, mis398795, 2012ΕΠ00680055

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 584.422,39€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο έδωσε λύση στη στέγαση των νηπίων της Καρδίτσας. Δημιουργήθηκαν κτίρια συνολικής επιφάνειας 2.600 τ.μ. με 12 αίθουσες διδασκαλίας και με όλους τους απαραίτητους ειδικούς και βοηθητικούς χώρους.
Φωτογραφικό υλικό