Ανέγερση Κτιρίου Στέγασης Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου (Τοπ. Κοινότητας) Βλοχού, mis398798, 2012ΕΠ00680056

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 870.297,05€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο έδωσε λύση στη στέγαση των μαθητών της Τ.Κ. Βλοχού του Δήμου Παλαμά. Το έργο αφορούσε την κατασκευή διώροφου κτιρίου επιφάνειας 1.360 τ.μ. και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
Φωτογραφικό υλικό