Επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμου του παραλιακού μετώπου και τοπικές παρεμβάσεις κατά μήκος της διαδρομής, mis295489, 2010ΕΠ00680010

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 2.210.950,41€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορούσε τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων μήκους 6,5 χλμστο δυτικό παραλιακό μέτωπο της πόλης καθώς και τηπεριβαλλοντική αναβάθμιση της πλατείας Τελωνείου, την ανάπλαση πεζοδρομίων περιοχής Παλαιών, την κατασκευή πεζοδρομίου παραλίας Αλυκών συνολικής έξτασης 15 στρεμμάτων.
Φωτογραφικό υλικό