Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Αλμυρού, Ρήγα Φεραίου, Ζαγοράς- Μουρεσίου, mis365128, 2011ΕΠ00680030

2/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.172.768,10€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Στόχος του έργου αυτούείναι να καλύψει τα εν λόγω σχολεία με τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να λειτουργήσουν ολοκληρωμένακαι να εκπληρώσουν το βασικό τους στόχο, που είναι να συμπεριλάβουν και να επανεντάξουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Φωτογραφικό υλικό