Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου (Τ11) Δ. Αγριάς Προϋπολογισμού

7/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.580.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου Αγριάς το οποίο παρέμενε για χρόνια ημιτελές. Η αιρετή Περιφέρεια στηρίζει έργα στον τομέα αυτό για να μπορούν οι πολίτες της περιοχής να βρίσκουν διεξόδους και να αθλούνται, καθώς ο αθλητισμός είναι ένα σημαντικό κοινωνικό αγαθό.
Φωτογραφικό υλικό