Ανέγερση Πτέρυγας Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας στη θέση Μεζούρλο Λάρισας

9/10/2015
Προϋπολογισμός: 9.900.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Δημιουργείται τριώροφο κτίριομε υπόγειο,σε επαφή με το χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας δίπλα στην Ιατρική Σχολή.Με την κατασκευή του νέου κτιρίου καλύπτονται οι ανάγκες του Τμήματος Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο σήμερα αριθμεί συνολικά περίπου 550 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και στεγάζεται αποκλειστικά σε μισθωμένα κτίρια στην πόλη της Λάρισας.
Φωτογραφικό υλικό