18ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 1.460.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Κατασκευή σχολικού κτηρίου κτίριο σε οικόπεδο 3.584,17 μ2 που βρίσκεται στο Δήμο Καρδίτσας στο Ο.Τ. Γ. 1335. Θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες :
1. Κατασκευή διώροφου κτιρίου με στέγη συνολ. επιφ. 2.061.44 τ.μ. και υπόγειο 416,68 τ.μ.
2. Ηλεκτρική εγκατάσταση, κεντρική θέρμανση, εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης, θερμομόνωση, πυροπροστασία, αλεξικέραυνο ιονισμού και ανελκυστήρας
3. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
4. Σύνδεση με δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης
Οι στεγασμένοι χώροι συνολ. επιφ. 2.061.44 τ.μ. και υπόγειο 416,68 τ.μ. αναλύονται ως εξής :
• Εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας
• Γραφείο διδασκόντων – γραφείο διευθυντού
• Γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων
• Γραμματεία – αρχείο – φωτοτυπείο
• Χώρος αναμονής
• Μικρά γραφεία
• Ιατρείο – αναρρωτήριο
• Βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο
• Μία (1) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που χρησιμοποιείται και ως Κλειστό Γυμναστήριο
• Σκηνή - παρασκήνια – αποθήκη
• Κυλικείο
• Χώρο φαγητού – κουζίνα – αποθήκη
• Βοηθητικοί χώροι (Χώροι υγιεινής – WC AMEA, χώρος καθαρισμού)
• Υπόγειο (χώροι μηχανολογικών εγκαταστάσεων)
• Ένα (1) εργαστήριο φυσικών επιστημών
• Ένα (1) εργαστήριο αισθητικής αγωγής
• Ένα (1) εργαστήριο πληροφορικής
• Ένα (1) εργαστήριο ξένων γλωσσών
• Αποθήκη

Παραδοτέα: Κατασκευή σχολικού κτιρίου συνολικής επιφάνειας 2.061.44 τ.μ. και υπόγειο 416,68
τ.μ. με 14 συνολικά αίθουσες διδασκαλίας
Φωτογραφικό υλικό