Ανέγερση Κτιρίου Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ/Λ

9/10/2015
Προϋπολογισμός: 7.171.918,03€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορά στην κατασκευή γραφείων, εργαστηρίων, αιθουσών διδασκαλίας, αμφιθεάτρων σε διώροφο κτίριο και την διαμόρφωση της ευρύτερης περιοχής. Με την κατασκευή αυτού του νέου κτιρίου καθηγητές και διδασκόμενοι πρόκειται να έχουν στη διάθεσή τους υποδομές υψηλών προδιαγραφών, οπού θα πραγματοποιείται έρευνα και διδασκαλία αναβαθμισμένου επιπέδου.
Φωτογραφικό υλικό