Προμήθεια και Εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου 1,5 Tesla για το Γ. Ν. Λάρισας, mis 5001903, κωδ ΠΔΕ 2016ΕΠ610018

15/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.000.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο νέος μαγνητικός τομογράφος λύνει το πρόβλημα των συνεχών βλαβών στον παλαιό ο οποίος είχε ξεπεράσει τα όρια ζωής του, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία και τις αμέτρητες διακομιδές ασθενών σε άλλα νοσοκομεία όπως και την αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων.
Φωτογραφικό υλικό