Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξομοιωτή Ακτινοθεραπείας για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 800.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξομοιωτή ακτινοθεραπείας ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ήδη υπάρχοντα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Το τμήμα ακτινοθεραπείας του ΠΓΝΛ είναι το μοναδικό μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και καλύπτει ανάγκες πληθυσμού που υπερβαίνει αυτόν της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Φωτογραφικό υλικό