Προμήθεια και Εγκατάσταση Λοιπού ΒΙΤ Εξοπλισμού για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 601.400,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αφορά στην προμήθεια βιοϊατρικού εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας (ΒΙΤ) για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και για την ωτορινολαρυγγολογική κλινική (ΩΡΛ). Στόχος μαςνα αναβαθμίσουμε με εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Φωτογραφικό υλικό