Προμήθεια Γ-Camera για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 450.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αφορά στην προμήθεια ενός συστήματος γ-camera δύο ανιχνευτικών «κεφαλών» για το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. To μηχάνημα αυτό έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει όλα σχεδόν τα όργανα και συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού παρέχοντας ανεκτίμητα στοιχεία για τη διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση σημαντικού αριθμού ασθενών.
Φωτογραφικό υλικό