Εξοπλισμός για τις Ανάγκες του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 310.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αφορά στηνεγκατάσταση ενός συστήματος υπερηχοτομογραφίας γενικής χρήσης και ενός ψηφιακού ακτινοσκοπικού συστήματος στους χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Νοσοκομείου. Στόχος είναι η αισθητή αναβάθμιση των δυνατοτήτων του Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, καθώς θα προσφέρονται άμεσα ιατρικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.
Φωτογραφικό υλικό