Προμήθεια και Εγκατάσταση C-Arm για την Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 240.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ακτινολογικού-ακτινοσκοπικού συστήματος (C-ARM) για την ορθοπεδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, το οποίο θα αντικαταστήσει ένα ήδη υπάρχον C-ARM παλαιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στα χειρουργεία του Νοσοκομείου.
Φωτογραφικό υλικό