Εξοπλισμός για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και την Κλινική Καρδιάς - Θώρακος - Αγγείων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 235.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρόκειται για 8 μηχανήματα τεχνητού νεφρού κλασσικής αιμοκάθαρσης στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, που θα αντικαταστήσουν ισάριθμα μηχανήματα παλαιάς τεχνολογίας και 1 κεντρικό σταθμό παρακολούθησης και 5 μόνιτορ για την κάλυψη των αναγκών της Κλινικής Καρδιάς-Θώρακος-Αγγείων.

Φωτογραφικό υλικό