17ο Νηπιαγωγείο Βόλου

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 1.010.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το Ν/Γ θα ανεγερθεί στο Δ. Βόλου στο Ο.Τ. 1465, Νικοτσάρα και Β. Κατράκη, στη
συνοικία Καραγάτς, σε οικόπεδο 1.390,14 m2. Θα κατασκευασθεί ισόγειο με
υπόγειο κτίριο που θα περιλαμβάνει: (2) δυο αίθουσες διδασκαλίας, 1 αίθουσα
ανάπαυσης, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 γραφείο, χώρο υποδοχής, κουζίνα,
τραπεζαρία στο μέσο της οποίας υπάρχει αίθριο, βοηθητικούς χώρους (WC κλπ) και
βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο.
6. Παραδοτέα πράξης:
Ισόγειο κτίριο με υπόγειο που θα περιλαμβάνει: (2) δυο αίθουσες διδασκαλίας, 1
αίθουσα ανάπαυσης, 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 1 γραφείο, χώρο υποδοχής,
κουζίνα, τραπεζαρία στο μέσο της οποίας υπάρχει αίθριο, βοηθητικούς χώρους (WC
κλπ) και βοηθητικούς χώρους στο υπόγειο
Φωτογραφικό υλικό