Εξοπλισμός για την Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας “Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο”

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 936.550,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Παρέμβαση που δημιουργεί 8 νέες κλίνες στην μονάδα αυξημένης φροντίδας. Πρόκειται για έργο, το οποίο αναβαθμίζει την ποιότητα υγειονομικής περίθαλψης στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και το νοσοκομείο ολόκληρο.
Φωτογραφικό υλικό