Εξοπλισμός για το Νεογνολογικό Τμήμα, την Κεντρική Αποστείρωση και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομίας και Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

19/10/2015
Προϋπολογισμός: 228.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Είναι μηχανήματα νέας τεχνολογίας, που υποκαθιστούν παλαιότερα, τα οποία έχουνε ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της ζωής τους και χρειαζόταν πολλές επισκευές με αμφίβολη την ποιότητα της λειτουργίας τους. Με τα νέα μηχανήματα βελτιώνουμε την ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και συντελούμε στην αρτιότερη λειτουργία των τμημάτων του νοσοκομείου.
Φωτογραφικό υλικό