Κατασκευή Γέφυρας μετά Προσβάσεων στον Πορταϊκό Ποταμό επί της Επ. Οδού Πύλης ΑΓ. Βισσαρίωνα, mis374709, 2012ΕΠ00680035

18/12/2013
Προϋπολογισμός: 4.500.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή της γέφυρας στον Πορταϊκό ποταμό επί της αρ.7 δευτερεύουσας επαρχιακής οδού Πύλης – Αγίου Βησσαρίωνα, εντός της πόλεως Πύλης Τρικάλων. Η γέφυρα θα έχει συνολικό μήκος 197,50m, με πλάτος οδοστρώματος 8μ (μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση) και πλάτος πεζοδρομίων 2μέτρα εκατέρωθεν. Κατασκευάζονται επίσης οι προσβάσεις για τη σύνδεση της γέφυρας και την υψομετρική προσαρμογή αυτής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα ο κόμβος Κ2 με την παραποτάμια Δημοτική οδό (από Διατομή Π12 έως Π23) καθώς και ο κόμβος Κ3 με την οδό προς Άγιο Βησσαρίωνα.

Παραδοτέα πράξης:
Γέφυρα στον Πορταϊκό Ποταμό επί της Επαρχιακής Οδού Πύλης – Αγίου Βησσαρίωνα συνολικού μήκους 197,50 μέτρων και συνολικού πλάτους 12,00 μέτρων μετά των προσβάσεων για τη σύνδεση της γέφυρας και την υψομετρική προσαρμογή αυτής με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
Φωτογραφικό υλικό