Εξοπλισμός για την Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 344.800,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Με τα νέα μηχανήματα αντικαθιστούμε τα παλαιά, που είχαν ξεπεράσει το όριο ζωής,βελτιώνουμε την ποιότητα υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και συντελούμε στην αρτιότερη λειτουργία τηςΟυρολογικής Κλινικής.
Φωτογραφικό υλικό