Εξοπλισμός για την Γαστρεντερολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 197.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Με το έργο αυτό ενισχύουμε εγκαθιστούμε νέο εξοπλισμό έτσι ώστε να παρέχεται ορθή διαγνωστική και θεραπευτική ιατρική περίθαλψη στους συμπολίτες μας. Το νοσοκομείο δεν διαθέτει χοληδοχοσκόπιο τύπου Spy Glass καθώς και ενδοσκόπια για νεογνά, βρέφη ή παιδιά, επομένως δεν είναι δυνατή η εκτέλεση διαφόρων ενδοσκοπικών πράξεων.
Φωτογραφικό υλικό