Προμήθεια Ακτινολογικού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 840.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά την αντικατάσταση παλαιού, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης και περιλαμβάνει δύο κλασικά ακτινολογικά μηχανήματα, ένα ψηφιακό ακτινοσκοπικό, ένα μαστογράφο, ένα C-ARM, ένα ορθοπαντογράφο, ένα υπερηχοτομογράφο γενικής χρήσης και τέσσερα φορητά ακτινολογικά τύπου Α.
Φωτογραφικό υλικό