Εξοπλισμός για την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας , την Καρδιολογική Κλινική και Ουρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.016.100,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση βασικών μονάδων ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού σε επίπεδο επεμβατικό, υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών και παρακολούθησης της νοσηλείας των ασθενών. Πρόκειται για απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος αναβαθμίζει πλήρως τη λειτουργία των εν λόγω κλινικών και την προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Φωτογραφικό υλικό