Εξοπλισμός Αναισθησιολογικού Τμήματος και Χειρουργείων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.013.300,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αποτελεί εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των εν λόγω κλινικών του νοσοκομείου και ταυτόχρονα συμβάλλει στην βελτίωση της περιβαλλοντικής και οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου. Ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εξασφαλίζει βελτίωση και υψηλό επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
Φωτογραφικό υλικό