Εγκατάσταση Ακτινοδιαγνωστικού Εξοπλισμού για το Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ο νέος εξοπλισμός αφορά: έναν αξονικό τομογράφο CT 64+ τομών, ένα ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα, ένα ψηφιακό τηλεχειριζόμενο ακτινοσκοπικό συγκρότημα πολλαπλών χρήσεων και έναν ψηφιακό μαστογράφο στερεοτακτικής βιοψίας.Τα μηχανήματα αυτά υποκαθιστούν παλαιότερα, τα οποία έχουνε ολοκληρώσει πλέον τον κύκλο της ζωής τους και χρειαζόντουσαν πολλές επισκευές με αμφίβολη την ποιότητα της λειτουργίας τους.
Φωτογραφικό υλικό