Διαμορφώσεις στις Εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ – ΕΞΟΔΟΣ

23/10/2015
Προϋπολογισμός: 600.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της θεραπευτικής κοινότητας ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, που περιελάμβανε α) Τη δημιουργία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, σε υπάρχον κτήριο, β) Την κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου για τη δραστηριότητα του ξυλουργικού εργαστηρίου, γ) κατασκευή νέου γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5
Φωτογραφικό υλικό