Διαμόρφωση Τάφρου Χατζηχαλάρ στη Λάρισα, mis373650, 2012ΕΠ00680023

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 2.998.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Ολοκληρώθηκε η διαμόρφωση της πρώην Τάφρου Χατζηχαλάρ σε χώρο πάρκου συνολικής έκτασης 61 στρεμμάτων. Δημιουργήθηκε πνεύμονας πρασίνου εντός του αστικού ιστού που άλλαξε το πρόσωπο της περιοχής καθιστώντας την ελκυστική και φιλική για τους πολίτες, με θετική επίδραση και στο μικροκλίμα της περιοχής.
Φωτογραφικό υλικό