Ανάπλαση Πλατείας Φιλιππούπολης, mis355441, 2011ΕΠ00680024

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 555.597,93€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο αυτό αφορά σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε έκταση 11 στρεμμάτων που είχαν σαν στόχο να αποδοθούν στην πόλη, τους κατοίκους και τους επισκέπτες, αναβαθμισμένοι χώροι περιβάλλοντος. Παράλληλα υπήρξε βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών πέριξ της πλατείας, αναδιαμόρφωση του κεντρικού χώρου της πλατείας με δεντροφυτέψεις, παιδική χαρά και γήπεδο μπάσκετ.
Φωτογραφικό υλικό