Έργα Αναβάθμιση Περιοχής Rom στη Νέα Σμύρνη, mis380295, 2012ΕΠ00680045

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 250.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Έργο με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής των κατοίκων, αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της περιοχής, δημιουργία νέων υπαίθριων παιδικών χαρών, βελτίωση του μικροκλίματος, των προσβάσεων και της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας των κατοίκων.
Φωτογραφικό υλικό