Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στο Δ.Δ Δαμασίου Τυρνάβου, mis375730, 2012ΕΠ00680031

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 1.700.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Τα αντιπλημμυρικά έργα στον χείμαρρο Γαλουγάβρα στο Δαμάσι,διασφαλίζουν την προστασία τουοικισμού από ακραία καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες. Ηδιευθέτηση του χειμάρρου ξεκινά από την εκβολή του στον Τιταρήσιο ποταμό και ανάντι αυτού σε μήκος 1 χλμ.
Φωτογραφικό υλικό