Έργα Αναβάθμισης Οικισμού Τσιγγάνων Δήμου Τυρνάβου, mis375427, 2012ΕΠ00680037

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 790.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Πρόκειται για παρέμβαση που είχε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ζωής και την προστασία της δημόσιας υγείας των κατοίκων. Το έργο αυτό περιελάμβανε βασικές υποδομές (πεζοδρομήσεις, πλακοστρώσεις, ηλεκτροφωτισμό, χώρους αναψυχής) απαραίτητες για τη καλυτέρευση της καθημερινότητάς των κατοίκων και την αναβάθμιση του αστικού τοπίου, βελτιώνοντας υγειονομικά και λειτουργικά μια περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν υποβαθμισμένη.
Φωτογραφικό υλικό