Περιβαλλοντική Αποκατάσταση -Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ελασσόνας, mis373963, 2012ΕΠ00680025

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 547.350,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Αναβαθμίστηκαν 2 χώροι συνολικής έκτασης 8 στρεμμάτων, που ήταν τελείως υποβαθμισμένοι. Στόχος της παρέμβασης αυτής ήταννα προασπιστεί το περιβάλλον με τη δημιουργία χώρων αισθητικά ομοιογενών και φιλικών για τους πολίτες.
Φωτογραφικό υλικό