Αστικές Αναπλάσεις πόλεως Φαρσάλων

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 500.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Το έργο είχε στόχο την κατασκευή πεζοδρομίων, τη διαπλάτυνση τους, την κατασκευή υποδομών για άρδευση και τοποθέτηση φυτώνκαι για την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων.Τα πεζοδρόμια κατασκευάστηκαν με σύγχρονα βιοκλιματικά κριτήρια, με τη χρήση"ψυχρών"υλικών, ενώ έγινεκαι η εγκατάσταση οδηγών τυφλών.
Φωτογραφικό υλικό