Περιβαλλοντική Αναβάθμιση της Βόρειας Εισόδου της πόλης των Φαρσάλων, mis365145, 2012ΕΠ00680002

30/10/2015
Προϋπολογισμός: 380.000,00€
ΕΣΠΑ 2007-2013

Με το έργο αυτό εκτελέστηκαν εργασίες διαμόρφωσης – περιβαλλοντικής αναβάθμισης στη βόρεια είσοδο της πόλεως των Φαρσάλων συνολικής έκτασης 30 στρεμμάτων. Κατασκευάστηκαν υποδομές φωτισμού, άρδευσης και αποχέτευσης, πέτρινες βρύσες, πραγματοποιήθηκαν πλακοστρώσεις, φυτεύσεις και τοποθετήθηκαν νέα κράσπεδα.
Φωτογραφικό υλικό